استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شیراز
اذان صبح
۰۵:۳۹:۴۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۹:۲۶
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۴۸
غروب آفتاب
۱۹:۱۳:۲۴
اذان مغرب
۱۹:۲۹:۲۳